Wat betekent?

[Met die hetgeen gecompliceerde zin wensen zijn Soutendam kennelijk beweren dat een zichtbare invloeden aangaande de immigratie vooral tussen arbeidersmeisjes nog duidelijk was. Indien net opgevoede burgerjongen had hij daar klaarblijkelijk wilde visoenen voor.]

De smaken bestaan sindsdien betreffende een tijden veranderd, en hoewel het vast staat het ze geen punt over dispuut mogen uitmaken en een Fransen beweren, que tous les goûts sont dans la nature, meen je toch, dat er doch weinigen te vinden bestaan welke niet liever ons gebraden eend, dan een dito kwak op hun bord zullen willen beschikken over. Werden persoon zo’n, vermoedelijk min ofwel meer ranzige, bout voorgezet, vervolgens vermoed ik dat op hem een volgende woorden over Vader Cats met inzet zijn:

In een Vlouw treffen wij de woonhuis aan aangaande Pieter Vromans, schilder over beroep, die bestaan verblijf huurde aangaande de vleeshouwer-muzikant Cornelis Florsiz. op de Voldersgracht. In dit gildemeesterboek aangaande het St. Lucasgilde stond deze in 1613 te boek indien waterverfschilder. Behalve enige viskopers - vijf in getal -,  schoenmakers, zwaardvegers, kuipers en andere woonde in die straat een zekere Jacques Franssoon voor een kruier in.

Ergens halverwege een Kolk en de Baljuwsteeg lag een scheidslijn tussen het 16e en het 15e stadskwartier. Het 15e kwartier begint bij de brouwerij betreffende Jan Huygensz. Betreffende Rijck, ‘Inde Witte Leeuw’, welke overeenkomstig Aangaande Bleyswijck tussen 1600 en 1640 werd uitgebroken. 3 huizen verder woonde ons lakenbereider, welke twee ‘par­thyen’ van zijn eigendom verhuurde, één met een kleer­maker, een ander met een schoenlapper, welke bestaan hand­werk in ons zogenoemd pothuis uitoefende.

In ‘de nieuwe buyert (buurt) in t Rietveld’ was ons zekere Servaes Boesman gevestigd in ons huis betreffende een haardstede.

2 huizen zuidwaarts woonde de toenmalige ‘voorleser in d'oude Kerck’, die later aan de westzijde over een Hip­potytusbuurt een persoonlijk woonhuis betrok. In het register het wij volgen, heet deze lees meer slechts Guillame; in het register betreffende de Verponding van 1620 luidt bestaan volle naam: Guillame du Rieu ‘wegens­leser’.

Beantwoorden Alle superlatieven betreffende zowel beroemde, zodra niet zo welbekende Nederlanders zijn over toepassing op de voortzetting over het Rob Scholte museum. Je hoop het daar nu zeer spoedig ons concrete beslissing is genomen vanwege die grote post-modernistische schilder, die tot ver over onze landsgrenzen geprezen is en faam geniet. Den Helder mag trots bestaan het Rob die stad bezit uitgekozen teneinde bestaan museum te uitvoeren.

Flaneren wij van ‘een Culck’ de oostzijde aangaande dit Antieke Delft zuidwaarts op, dan komen we aanvankelijk langs een paar ‘suppoosten betreffende Mars’ ofwel aangaande ‘Bellona’, zo men wensen zijn, namelijk ons spies- en ons scheêmaker; ons ‘Italiaen’, die het register noemt: Mario een Lamodderet.

Met de westzijde aangaande een zogeheten Pontemarkt, een gedeelte van een Brabantsche Turfmarkt, aldus genaamd naar een ponten; welke „

Mierevelt is genoemd. In het verpondingregister aangaande 1620 wordt dit huis, zuidzijde met het Marktveld, zodra behorende aan „een erfgenamen betreffende Jan Michielsz., ‘goudsmith’, aangeslagen; in dit register van het haardstedengeld betreffende 1637 daaren­anti staat die appartement op benaming van mr.

In een Oudheden en Gestichten betreffende Delfland is een kwestie mijns inziens volko­men opgelost. Er is aangetekend: “De heer Bleiswijck zeit in bestaan beschrijvinge betreffende Delft, dat een brieven en papieren betreffende dit Begynhof, mits de oorlog en de veranderingen van tyden, gedolven en in een aarde begraven zijnde, ganschelijk vergaan en onleesbaar geworden ziin, enz.”.

Waarschijnlijk was hij ‘uitgeknipt’,  zoals wijlen Betreffende Lennep het uitdrukte, en had hij betreffende zijn ambacht zoveel verdiend dat deze verder bestaan ledige tijd aan Apollo kon wijden en daarmee in de omgeving de bijnaam ‘de pijper’ had gekregen, daar hij zo virtuoos op de ‘pijpe’ of ‘fluite’ speelde.

Tussen een beide eerstgenoemde schijnt nog ons brou­wer te beschikken over gewoond, Willem Cornelisz Vrouweling, wiens huisvrouw althans, uitgezonderd 7 haard­steden, 2 ketels en een momentje zooveel eesten aangaf.

dit voorva­derlijk bedrijf hebben uitgeoefend, ook op de Koorn­markt, maar aan een overzijde over die gracht, in een sindsdien gesloopte brouwerij ‘Dit Truweel’.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *